เราขอขอบคุณ ดร. ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (Dr. Kwanruetai Boonyasana) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) และ ผศ. ดร. ธีระวัฒน์เหมือนศรีชัย (Asst. Prof. Dr. Thirawat Mueansichai) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) สำหรับความตั้งใจในการแปลแบบสำรวจและคำอธิบายเป็นภาษาไทย

งานวิจัยนี้กำลังดำเนินการโดย Economic Modeling and Forecasting Research Team ที่ Department of Operation Research and Business Intelligence, Faculty of Computer Science and Management, Wroclaw University of Science and Technology, ประเทศโปแลนด์ โดยความร่วมมือกับนักวิจัยจาก (เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ):

Brazil: Federal University of Juiz de Fora

China: Chengdu University of Information Technology

Denmark: Aarhus University

France: Rennes School of Business

Germany: University of Applied Sciences Zittau/Görlitz

Iceland: Reykjavik University

Indonesia: Muhammadiyah University of Malang

Italy: University of Cassino and Southern Lazio

Netherlands: The Open University

Portugal: Polytechnic Institute of Setúbal

Russia: Kaliningrad State Technical University

Spain: Public University of Navarre

Turkey: Nuh Naci Yazgan University