Forskare, politiker och allmänheten diskuterar alltmer den nya corona virus (COVID-19) situationen, både globalt och i sitt eget land. EU komissionen, nationella regeringar och privata stiftelser investerar stora summor i forskning för att finna botemedel och vaccin mot viruset. I linje med den här utveckling önskar denna forskningsgrupp utföra en undersökning för att bättre förstå allmänhetens kunskap och uppfattning av COVID-19 och rollen som olika kommunkationskanaler spelar i spridandet av både rykten och fakta. Vi skulle uppskatta ert deltagander i den här anonyma undersökningen då ert deltagande skulle bidra till att främja förståelse för, och tillika underlätta för oss, att erbjuda rekommendationer angående effektiv kommunkation med allmänheten. Resultaten av den här undersökningen kommer att publiceras i internationella forskningsjournaler utan möjlighet att identifiera individer. Den insamlade datan kommer att behandlas enligt EUs General Data Protection Regulations (GDPR). För att delta i undersökning, klick på den blå ikonen nedan.

Vid frågor var god kontakta huvudman för undersökningen på yash.chawla[at]pwr.edu.pl

Tack för ditt stöd,

Forskningsgruppen