Ang mga mananaliksik, mga taga gawa ng patakaran at lipunan ay magkakapareho na tumatalakay sa sitwasyon ng New Corona Virus (COVID-19) na sitwasyon, sa buong mundo at sa kani-kanilang bansa na tinitirhan. Ang European Commission, pambansang gobyerno at mga pribadong ahensya ay namuhunan ng malaking halaga ng pera para sa pananaliksik, na nakatuon sa paghahanap ng potensyal na lunas para sa virus.

Alinsunod sa mga pagpapaunlad na ito, ang aming pandaigdigang samahan ng pagsasaliksik ay nagsasagawa ng isang pagsisiyasat na pananaliksik upang mas maunawaan ang kamalayan ng publiko, mga opinyon sa COVID-19, at ang papel ng iba’t ibang mga ahensya ng komunikasyon sa pagpapalaganap ng mga haka-haka at katotohanan. Inaanyayahan ka naming lumahok sa pagsisiyasat na ito, dahil ang pag-aaral ay tungkol sa iyong mga opinyon na makakatulong sa amin na magbigay ng mga rekomendasyon ang mga institusyong pang-pananaliksik at mga tagagawa ng patakaran, patungkol sa proseso ng mabisang komunikasyon sa lipunan. Ang mga resulta ng pagsisiyasat na ito ay mai-lalathala sa mga internasyonal na pang-akademiko, na walang pagkakakilanlan sa mga indibidwal na respondente. Ang mga pamamaraan ng pagkolekta ng datos ay nasa linya kasama ang Mga Pangkalahatang Regulasyon ng Proteksyon ng Data o (General Data Protection Regulations – GDPR). Upang sumali sa pagsisiyasat, mangyaring mag-click sa asul na icon sa ibaba:

Nais naming kilalanin ang suporta ni Kevin Jamir F. Pigao sa pagsasalin ng survey sa wikang Filipino.

Sa kaso ng anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa punong investigator sa yash.chawla[at]pwr.edu.pl

Salamat sa iyong suporta,
Ang pangkat ng pananaliksik