Onderzoekers en beleidsmakers bespreken in toenemende mate de situatie in verband met het nieuwe coronavirus (COVID-19) op wereldniveau en binnen het eigen land. De Europese Commissie, nationale overheden en privaat gefinancierde organisaties investeren grote hoeveelheden geld in onderzoek, gericht op het vinden van een mogelijk geneesmiddel tegen het virus.

In lijn met deze ontwikkelingen, voert ons consortium een onderzoek uit om beter te begrijpen hoe het zit met de publieke besef en mening over COVID-19 en de rol van verschillende communicatiekanalen bij het verspreiden van feiten en onwaarheden. We nodigen u uit om deel te nemen in dit anonieme onderzoek. Kennis over uw mening zal ons helpen om aanbevelingen te doen aan onderzoeksinstituten en beleidsmakers over het proces van doelmatige communicatie met de maatschappij. De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden in internationale wetenschappelijke kanalen zonder dat er gegevens kunnen worden teruggevoerd op individuele respondenten. De procedure voor dataverzameling volgt de privacywet (AVG). Om mee te doen aan het onderzoek klikt u op het blauwe icoontje beneden:

Neem bij vragen contact op met de hoofdonderzoeker yash.chawla[at]pwr.edu.pl

Bedankt voor je ondersteuning,

Het onderzoeksteam