Ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και οι κοινωνίες συζητούν όλο και περισσότερο την κατάσταση του Νέου Κοροναϊού (COVID-19), σε παγκόσμιο καθώς και σε εγχώριο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές κυβερνήσεις και ιδιωτικά Ιδρύματα επενδύουν μεγάλα ποσά χρημάτων για έρευνα, η οποία εστιάζει στην εξεύρεση της πιθανής θεραπείας από τον ιό.

Σύμφωνα με αυτές τις εξελίξεις, η διεθνή μας ερευνητική κοινοπραξία πραγματοποιεί μία έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, της γνώμης για τον COVID-19, και για τον ρόλο των ποικίλων μέσων επικοινωνίας στη διάδοση μύθων και δεδομένων. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτο το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, καθώς οι απόψεις σας θα μας βοηθήσουν να παρέχoυμε συστάσεις σε ερευνητικά ινστιτούτα και σε πολιτικούς φορείς, σχετικά με την διαδικασία της αποδοτικής επικοινωνίας με την κοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα δημοσιευτούν σε διεθνή ακαδημαϊκά κέντρα, χωρίς να αναγνωρίζουν τoυς μεμονωμένους ερωτηθέντες. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων είναι σύμφωνα με την Αρχη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για να συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατηστε το μπλε εικονίδιο παρακάτω:

Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε την στήριξη της Αυγουστάκης Δάφνης Δέσποινας (Dafni Despoina Avgoustaki) και Στέφανου Νασιόπουλου (Stefanos Nasiopoulos), για την μετάφραση του ερωτηματολογίου στα ελληνικά

Σε περίπτωση ερωτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον βασικό ερευνητή: yash.chawla[at]pwr.edu.pl

Ευχαριστούμε για την στήριξή σας,

Η ομάδα έρευνας